Demolice mostu ve Zbůchu

Podíleli jsme se na celkové rekonstrukci mostu v obci Zbůch na Plzeňsku. Naším úkolem bylo zbudovat zatrubnění potoka a podloží pod objízdnou komunikaci a v dalším kroku samotná demolice mostu.

Demolice celnice Folmava

V období 03 – 06/2015 provedla naše společnost BIGGEST s.r.o. demolici bývalého celního objektu na Folmavě. Jednalo se o demolici budovy celnice založené na ŽB pasech, příčky z cihel. Konstrukce zastřešení byla ocelová, sloupy ze svařených U profilů. Práce probíhaly dle navrženého postupu prací, recyklovatelný materiál byl roztříděn a rozdrcen, nebezpečný odpad odvezen na řízenou skládku.