Financování strojů

Připravili jsme pro Vás zajímavé nabídky financování s podporou od našich partnerů. Můžete vybírat z následujících možností.

Finanční leasing

 • Finanční pronájem s následnou koupí po skončení doby splácení
 • Kupujícím a vlastníkem předmětu je UCL a také jej odepisuje
 • DPH se časově rozlišuje
 • Celá leasingová splátka je daňově uznatelný náklad
 • Minimální doba leasingu se liší pro jednotlivé odpisové skupiny podle zákona o dani z příjmů
 • odpisová skupina 36 měsíců
 • odpisová skupina 54 měsíců (většina předmětů)
 • odpisová skupina 114 měsíců

Operativní leasing

 • Stejný princip jako finanční leasing
 • S rozdílem po skončení doby nájmu – předmět se vrací pronajímateli, resp. původnímu prodávajícímu nebo třetí straně za předem dohodnutou zůstatkovou hodnotu
 • Minimální doba operativního leasingu není zákonem stanovena (obvykle od 6 měsíců)
 • Neprojeví se v rozvaze – je bilančně neutrální
 • V průběhu nájmu je možné měnit zařízení, rozšiřovat nebo předčasně ukončovat nájemní smlouvy

Operativní leasing se službami

 • Používaný pro komoditu osobní automobily a některé stroje (vysokozdvižné vozíky, výpočetní technika)
 • Ve splátce je zahrnut plný servis (rozsah po dohodě klienta s dodavatelem), dálniční známka, výměny pneu, apod.

Zpětný leasing

 • Stejný princip jako finanční leasing
 • Prodávající a leasingový nájemce je stejný subjekt
 • Lze použít na nové i použité předměty

Úvěr

 • Kupujícím je zákazník, předmět vlastní a odepisuje
 • DPH si zákazník nárokuje celé při koupi předmětu
 • Daňově uznatelný náklad splátky je úrok
 • Při financování úvěrem je možné využít jakoukoli dotaci

Dále pro Vás máme připravené speciální možnosti, které můžete využít při financování stavebních strojů.

Úvěr s 5. splátkou ve výši DPH

 • Až 5. splátka ve výši DPH
 • Vlastní zdroje klienta od 0%
 • Délka splácení libovolně od 6 měsíců do 9 let (včetně doby financování)
 • Výhody:
 • nemusí mít žádné vlastní zdroje pro pořízení předmětu
 • DPH může hradit až po jeho vratce od FÚ

Úvěr FREE

 • Vlastní zdroje klienta ve výši DPH (individuálně i nižší)
 • Délka splácení libovolně od 6 měsíců do 9 let (včetně doby financování)
 • Výhody:
 • plná flexibilita při splácení
 • možnost kdykoli v průběhu splácení učinit mimořádný vklad
 • kdykoli je možno předčasně ukončit a doplatit smlouvu
 • vše bez poplatků

Úvěr sezónní splátky

 • Vlastní zdroje klienta ve výši DPH
 • Délka splácení libovolně od 6 měsíců do 9 let
 • Výhody:
 • splácení je možné namodelovat podle potřeb klienta, každá splátka může být jiná
 • možnost splácení např. v letních měsících více než v zimě
 • je možno zahrnout příjem dotace jako jednorázovou vysokou splátku, ostatní splátky jsou pak nižší