Demolice BEROUN

Demolice celého areálu bývalé cementárny v Berouně – cca 45.000 tun železobetonu. Naše firma rozdrtila a na třídila recyklát na různé frakce 0-8, 8-32, 32-63, 60-125, část byla použita pro úpravu ploch po demolovaných budovách a zbylý recyklát bude rozprodán pro využití na dalších stavbách.

Galerie