Demolice celnice Folmava

V období 03 – 06/2015 provedla naše společnost BIGGEST s.r.o. demolici bývalého celního objektu na Folmavě. Jednalo se o demolici budovy celnice založené na ŽB pasech, příčky z cihel. Konstrukce zastřešení byla ocelová, sloupy ze svařených U profilů. Práce probíhaly dle navrženého postupu prací, recyklovatelný materiál byl roztříděn a rozdrcen, nebezpečný odpad odvezen na řízenou skládku.

Video

Galerie