Demolice mostu ve Zbůchu

Podíleli jsme se na celkové rekonstrukci mostu v obci Zbůch na Plzeňsku. Naším úkolem bylo zbudovat zatrubnění potoka a podloží pod objízdnou komunikaci a v dalším kroku samotná demolice mostu.