Demolice stavebních objektů VOJENSKÝ AREÁL NOVÉ MITROVICE

V únoru 2017 jsme ukončili demoliční práce ve vojenském areálu Nové Mitrovice, jednalo se o demolici vojenských objektů – třípodlažní ubikace, několika skladů, garáží, TOV, strážnice a vepřína. Součástí zakázky byla také likvidace stavebních odpadů včetně nebezpečných. Veškerý vybouraný materiál byl tříděn dle nebezpečnosti a platných právních předpisů. Vzniklý recyklát byl uložen na hromadách v centrálním místě areálu k následnému využití – provedení manipulační plochy, na zásyp jímek, zřízení přístupové cesty apod. Kovy separovány a nerecyklovatelná suť byla odvezena na řízenou skládku.

Galerie