HTÚ Stříbro

Hrubé terénní úpravy provedla naše společnost BIGGEST s.r.o. na logistickém centru Stříbro, jednalo se o 22.000m3 přesunutých a uložených hmot v rámci areálu z toho byla 4.500 m3 retenční nádrž.

Galerie