RETENČNÍ NÁDRŽE V POVODÍ OKROUHLICKÉHO POTOKA

V červnu 2017 jsme zahájili realizaci 3 retenčních nádrží se spodní výpustí, bezpečnostním přelivem s odpadní stokou od přelivu. Účelem stavby je zřízení vodní plochy pro ochranu PUPFL , zlepšení odtokového režimu v krajině a posílení retenčního potenciálu území a zadržování vody v krajině údolí Okrouhlického potoka v komplexu píseckých lesů. Stavební práce jsou prováděny naší technikou  – dumpery TEREX TA30, pásové bagry ATLAS 260 LC, VOLVO EC210, DOOSAN DX 225 SLR

Galerie