VD KLABAVA – ZVÝŠENÍ RETENCE A ZABEZPEČENÍ VD PŘED ÚČINKY VELKÝCH VOD

Vodní dílo Klabava se nachází na řece Klabavě, která je pravostranným přítokem Berounky, slouží k zajištění minimálního průtoku, snížení účinků povodní a rekreaci. Účelem stavby je zabezpečení stávajícího vodního díla před účinky extrémních povodňových průtoků a zajištění bezpečného převedení kontrolní povodňové vlny. Stavební úpravy se týkají přelivného objektu, jeho přemostění, rozšíření skluzu, navýšení terénu pod hrází, vlnolamu na koruně hráze a stávajících zdí. V březnu 2017 jsme zahájili bourací práce, převádění vody a přípravu komunikací pro mostní provizorium. Dokončení stavby je plánováno v příštím roce. Také při této akci má naše firma k dispozici veškerou potřebnou techniku především se zde uplatňují dumpery, pásové bagry (CAT 329 E) s různými druhy příslušenství od demoličních nůžek, hydraulických kladiv, demoličních drapáků po skalní frézy. Prioritou je realizace veškerých prací s minimální zátěží životního prostředí.