Stavby a demolice

BIGGEST s.r.o. je rostoucí a dynamickou firmou, která v rámci komplexnosti své činnosti ve stavebnictví nabízí klientům služby v oblasti demoličních prací, recyklace stavebních hmot, zemních a stavebních prací.   Specializací naší společnosti jsou demolice a bourací práce. Provádíme demolice betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí, výškových staveb, komínů, mostů a běžných zděných staveb. Díky velkému množství již realizovaných demolic nejrůznějších rozsahů získala naše firma BIGGEST s.r.o mnoho cenných zkušeností, které nám umožňují jejich provedení s minimálními nároky na omezení bezprostředního okolí probíhající demolice a životního prostředí. Disponujeme speciální demoliční technikou bouracími kladivy, střihacími nebo vydrcovacími hydraulickými nůžkami různých velkostí, demoličními pásovým rýpadly, rýpadly s dlouhým dosahem, mobilními drtícími linkami kombinovanými s třídícím zařízením pro drcení suti, k separaci kovů a následnému rozdělení recyklátu na různé frakce. Poskytujeme kompletní servis včetně odvozu stavebního odpadu.   K další významné oblasti naší stavební činnosti patří zemní a stavební práce.

  • výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic a mostů, opravy místních komunikací, výstavby okružních křižovatek, chodníků a parkovišť
  • finální pokládky dlažeb, živičných či betonových povrchů
  • výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů a čistíren odpadních vod

Provedeme zemní práce v jakémkoli rozsahu pro pozemní, dopravní nebo vodohospodářské stavby.

  • kompletní přípravu území a hrubé terénní úpravy, hutněné a vyztužené násypy,

násypová tělesa, výkopy jam, hloubkové výkopy, velkoobjemové přesuny zeminy, rekultivace území, skrývkové práce, ekologické likvidace starých zátěží, stabilizaci zemin

  • zemní práce a úpravy plání pro komunikací, dálnic, parkovacích a odstavných ploch
  • zemní práce při čištění koryt vodní toků, při stavbě a úpravě rybníků, kalových polí a retenčních nádrží
  • zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí

K úspěšné realizaci těchto projektů přispívá odbornost, dlouholeté zkušenosti našich kvalifikovaných zaměstnanců a technologické zázemí – velké množství stavební techniky jako jsou dozery, pásové a kolové bagry včetně příslušenství, čelní a smykové nakladače, válce, dumpery různých typů a velikostí, dále tzv. malá stavební mechanizace (vibrační desky, pěchy, elektrická kladiva, pily na asfalt, potrubní a rotační lasery apod.) zkušenostmi prověřených značek JCB, CAT, KOBELCO, KOMATSU, TEREX, TAKEUCHI, YANMAR, HAMM, BOMAG, VIBROMAX, WACKER, VOLVO, atd.

Kontakt

Iveta Měchurová +420 724 365 983
mechurova@biggest.cz
Martin Holub +420 602 119 421
holub@biggest.cz

Nezávazná poptávka