Demolice železobetonových konstrukcí

Demolice železobetonových konstrukcí provádíme specializovanými demoličními bagry s velkým množstvím přídavných zařízeních jako jsou demoliční nebo vydrcovací hydraulické nůžky. Použití hydraulických demoličních nůžek je jedním z nejvhodnějších řešení demolice nejen pro svou možnost práce v různých polohách, ale také pro výrazné snížení hladiny otřesů při drcení betonu. Takto prováděná technologie demolice zaručuje maximální bezpečí při odstraňování staveb, či konstrukcí a hlavně tolik důležitý ohled na ekologii při celém průběhu demolice.
Po prohlídce na místě demolice a konzultaci s našimi zkušenými pracovníky je u veškerých demolic, vždy podrobně určen postup demoličních prací, včetně nakládání se vzniklým odpadem, jeho případným tříděním, separací kovů a recyklací. Železobetonové konstrukce zdemolujeme v co nejkratším možném termínu a místo demolice uvedeme do požadovaného stavu objednatele.

Kontakt

Iveta Měchurová +420 724 365 983
mechurova@biggest.cz
Martin Holub +420 602 119 421
holub@biggest.cz

Nezávazná poptávka