Recyklace

Naše společnost BIGGEST s.r.o. v rámci svých služeb poskytuje třídění a recyklaci stavebních odpadů vzniklých z demoličních nebo stavebních prací. Stavební suť drtíme pomocí mobilní drticí linky, kterou lze kombinovat s třídícím zařízením. Drcený materiál je možné rozdělit na několik různých frakcí. Ze základních frakcí dále vytřídíme specializované frakce: 0-32 mm, 0-63 mm, 0-16 mm, 16-32 mm,32-63 mm a další dle požadavků zákazníka. Třídění stavebních odpadů provedeme přímo v místě demolice nebo stavby mobilními drtícími linkami kombinovanými s třídícím zařízením pro drcení suti, k separaci kovů a následnému rozdělení pro opětovné využití, což je finančně výhodné a především minimálně zatěžující životní prostředí. Protože nejen při provádění demolic, ale také při třídění a recyklaci stavebních odpadů dochází k přechodnému zatížení životního prostředí, jako je prašnost, hluk, nebo vniklý odpad, je naší prioritou tuto zátěž eliminovat např. skrápěním a samozřejmě dodržováním požadavků zákona a souvisejících předpisů.
Nabízíme kompletní služby – třídění, recyklaci nebo odvoz stavebního materiálu na místo určení.

Kontakt

Iveta Měchurová +420 724 365 983
mechurova@biggest.cz
Martin Holub +420 602 119 421
holub@biggest.cz

Nezávazná poptávka