Stavební činnost

Široký rozsah naší společnost BIGGEST s.r.o. zahrnuje vedle demolic a recyklace stavebních hmot také poskytování služeb v oblasti zemních a stavebních prací.   Pro pozemní stavitelství, dopravní nebo vodohospodářské stavby provedeme zemní práce jakéhokoli rozsahu.

  • kompletní přípravu území a hrubé terénní úpravy, hutněné a vyztužené násypy,

násypová tělesa, výkopy jam, hloubkové výkopy, velkoobjemové přesuny zeminy, rekultivace území, skrývkové práce, ekologické likvidace starých zátěží, stabilizaci zemin

  • zemní práce a úpravy plání pro komunikací, dálnic, parkovacích a odstavných ploch
  • zemní práce při čištění koryt vodní toků, při stavbě a úpravě rybníků, kalových polí a retenčních nádrží
  • zemní práce spojené s výstavbou či přeložkou inženýrských sítí

K další významné činnosti naší firmy ve stavebnictví patří výstavba, zejména dopravních nebo vodohospodářský staveb.

  • výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic a mostů, opravy místních komunikací,

výstavby okružních křižovatek, chodníků a parkovišť

  • finální pokládky dlažeb, živičných či betonových povrchů
  • výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů a čistíren odpadních vod

Při samotné realizaci těchto projektů je využíváno vlastního kvalitního technického zázemí. Disponujeme velkým množstvím stavební techniky – dozerů, pásových a kolových bagrů včetně příslušenství, čelních a smykových nakladačů, válců, dumperů různých typů a velikostí, dále tzv. malé stavební mechanizace (vibračními deskami, pěchy, elektrickými kladivy, pilami na asfalt, potrubními a rotačními lasery apod.)

Kontakt

Iveta Měchurová +420 724 365 983
mechurova@biggest.cz
Martin Holub +420 602 119 421
holub@biggest.cz

Nezávazná poptávka