Podpora EU

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Nové technologie ve společnosti BIGGEST s.r.o.

Registrační číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008165

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram TECHNOLOGIE a je zaměřen na technologické vybavení Recyklačního centra společnosti BIGGEST v Karlovarském kraji. Nová technologie umožní zpracování většího množství stavebních a demoličních odpadů s ohledem na vysoký výkon a kvalitnější zpracování odpadu s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, životní prostředí a poskytování služeb našim zákazníkům. Jedním z cílů projektu je zvýšení efektivity výroby. Moderní recyklační technologie na nejvyšší možné technologické úrovni umožní nejen navýšení kapacity, ale i kvality. Nová technologie umožní zpracování většího množství odpadů bez nutnosti složité logistiky. Recyklovaný materiál bude ve vyšší kvalitě a celkově lze takto zpracovat větší množství odpadů. Nezanedbatelným přínosem je také zpracování jinak nepoužitelné hlušiny z dolu Barbora.   CZ_RZ_B_C