banner

Vozovna, Plzeň – Slovany

Investor:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s
Podílíme se na rekonstrukci vozovny Slovany. Na této stavbě jsme začínali demolicí stávajících objektů, které probíhali za nepřetržitého provozu PMDP. … včetně podzemních konstrukcí a obslužných komunikací, které zasahovali i do přilehlé Slovanské ulice v celkovém obestaveném prostoru o 70 000 m3. Pokračovali jsme zemními pracemi, podsypy pod patky a základové konstrukce. V rámci přípravy podloží a konstrukčních vrstev pro nové komunikace v areálu vozovny proběhla také sanace podloží. Veškeré odstraněné konstrukční vrstvy původních komunikací jsme zrecyklovali na recyklačním dvoře firmy Recykláč.

Mohlo by vás zajímat

Banner
8. 6. 2023

Stržení skeletu betonové haly Trmice

Stržení betonové konstrukce haly k zemi dle zadání objednatele

Banner
8. 6. 2023

Demolice brownfieldu bývalé betonárky Prefa Příšovice

Revitalizace brownfieldu bývalé betonárky Prefa Příšovice, kde provádíme demolici a kompletní HTÚ pro nové skladovací prostory

Bagr

Nezávazně nás poptejte na demolice, stavební činnost nebo recyklaci.