banner

Vozovna, Plzeň – Slovany

Investor:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s
Podílíme se na rekonstrukci vozovny Slovany. Na této stavbě jsme začínali demolicí stávajících objektů, které probíhali za nepřetržitého provozu PMDP. … včetně podzemních konstrukcí a obslužných komunikací, které zasahovali i do přilehlé Slovanské ulice v celkovém obestaveném prostoru o 70 000 m3. Pokračovali jsme zemními pracemi, podsypy pod patky a základové konstrukce. V rámci přípravy podloží a konstrukčních vrstev pro nové komunikace v areálu vozovny proběhla také sanace podloží. Veškeré odstraněné konstrukční vrstvy původních komunikací jsme zrecyklovali na recyklačním dvoře firmy Recykláč.

Mohlo by vás zajímat

Banner
8. 11. 2023

Demolice Panasonic - Borská pole

Společnost Panasonic se rozhodla odstranit v Plzni svoji 26 let starou továrnu na televizory, které se tam začaly vyrábět v dubnu 1997. Jednalo se o první japonskou investici v ČR. Nahradí ji nový výrobní areál na výrobu tepelných čerpadel. …

Banner
8. 6. 2023

Stržení skeletu betonové haly Trmice

Stržení betonové konstrukce haly k zemi dle zadání objednatele

Banner
8. 6. 2023

Demolice brownfieldu bývalé betonárky Prefa Příšovice

Revitalizace brownfieldu bývalé betonárky Prefa Příšovice, kde provádíme demolici a kompletní HTÚ pro nové skladovací prostory

Bagr

Nezávazně nás poptejte na demolice, stavební činnost nebo recyklaci.