banner

Vozovna, Plzeň – Slovany

Investor:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s
Podílíme se na rekonstrukci vozovny Slovany. Na této stavbě jsme začínali demolicí stávajících objektů, které probíhali za nepřetržitého provozu PMDP. … včetně podzemních konstrukcí a obslužných komunikací, které zasahovali i do přilehlé Slovanské ulice v celkovém obestaveném prostoru o 70 000 m3. Pokračovali jsme zemními pracemi, podsypy pod patky a základové konstrukce. V rámci přípravy podloží a konstrukčních vrstev pro nové komunikace v areálu vozovny proběhla také sanace podloží. Veškeré odstraněné konstrukční vrstvy původních komunikací jsme zrecyklovali na recyklačním dvoře firmy Recykláč.
Bagr

Nezávazně nás poptejte na demolice, stavební činnost nebo recyklaci.